İNSAN KAYNAKLARI VİZYONUMUZ

Şirket hedeflerine odaklanmış, sürekli öğrenen, değişime açık ve nitelikli insan kaynağı ile sektöründe tercih edilen bir firma olmak.

Galsan’da Çalışmak
Galsan, İnsan Kaynakları Yönetimi stratejilerini, firma hedef ve stratejik yol haritasına göre belirler. Galsan’da çalışmak ve organizasyonun bir parçası olabilmek için üç temel nokta üzerinde durulur.

Kurum Kültürüne Uyum
Kurum Kültürümüze uyum işe alım sürecinde ve Galsan iş hayatı boyunca çok önemlidir. Takım ruhu içerisinde, pozitif yönlü iletişim kurarak, katılımcı ve verimli bir çalışma ortamına tüm çalışanlarımız katkı sağlar.

Organizasyon Modelimiz
Firma hedeflerine göre belirlenen organizasyon modelimiz yatay ve esnektir, bizi geleceğe taşıyacak olması nedeni ile hassasiyetle yönetilir. Katılımcı ve proaktif yapımız sayesinde daha hızlı hareket eder, zamanı ve diğer kaynaklarımızı etkin kullanırız.

Yetkinliklerimiz
Galsan, tüm çalışanlarından ve yöneticilerinden beklemiş olduğu Temel ve Yönetsel yetkinliklerini belirlemiş, firma kültür ve değerleri ile bir bütün olarak kılavuz haline getirmiştir.

Seçme- Yerleştirme sürecinde öncelikli olarak bu üç hassas nokta irdelenir ve daha sonra pozisyonun gerektirdiği teknik yeterlilikler dikkate alınır. Galsan İş İlanlarını kariyer siteleri ve sosyal ağlarımızdan takip edebilir ya da özgeçmişinizi bize ulaştırabilirsiniz. ik@galsan.com

Gelişim&Öğrenme
Galsan, Otomotiv Sektörü’nde, Plastik Enjeksiyon teknolojisi başta olmak üzere, otomotiv sanayinin kullanmakta olduğu sistemleri gereklerine göre uygulayan, çalışanlarını sürekli olarak eğiten ve geliştiren bir firmadır. Bu bağlamda Galsan, her daim gençler ve kariyer yapmak isteyenler için bir okul olmaya devam edecektir. Eğitim Süreçlerini Galsan Akademi çatısı altına toplayarak firma gelişim ve öğrenme motivasyonunu arttıran Galsan; maliyet düşürme, verimlilik arttırma, yetkinlik geliştirme ve özellikle geleceğin liderlerini yetiştirme amacı ile eğitim aksiyonlarını hayata geçirmektedir.

Hedeflerle Yönetim
Galsan’da firma hedefleri birimlere kadar indirgenmiş ve kilit performans göstergeleri ile çalışmak kurum kültürünün bir parçası olmuştur. Galsan Çalışan Gelişim Sistemi, yetkinliklerin gelişimi yanı sıra hedeflerle yönetimi de içermekte olup, çalışanların firma hedeflerine katkısı rasyonel olarak takip edilmektedir.