KURUMSAL YAKLAŞIM / İnsana Önem ve Operasyonel Mükemmellik

Ürünlerini ve üretim süreçlerini sürekli geliştirerek iş güvenliğinden ödün vermeden, çevreye saygılı, yasal mevzuata uygun hareket ederek faaliyetlerine devam eden GALSAN, operasyonel performansını maliyetlerini minimize edip tasarrufa önem vererek daha da verimli hale getiriyor.

Kalite, teslimat ve maliyet isteklerini karşılayarak müşteri memnuniyetini üst seviyelerde tutmayı başaran GALSAN, “üretim süreçlerini ve ürünlerini sürekli iyileştirmek” prensibini benimsiyor.

Bu sayede Şirket, “Sürdürülebilir Büyüme” anlayışını bir kurum kültürü olarak benimseyip tüm aksiyonlarını bu anlayış çerçevesinde hayata geçiriyor.

GALSAN, 2013 yılı itibariyle girdiği yeniden yapılanma döneminde aldığı stratejik kararlar doğrultusunda 2016 yılına kadar 3 temel hedef belirledi:

 
Sürdürülebilir Gelişim için bir kurum kültürü olarak yerleşen Stratejik Yaklaşımlar:

İnsana Değer ve Nitelikli İnsan Kaynağı
-Çalışanların haklarını öncelikli olarak gözeten yaklaşım.
-Başta çalışanlar, tedarikçiler, hizmet verilen müşteriler olmak üzere potansiyel müşteri ve tedarikçiler ile sağlıklı iletişimi yeniden inşa eden ve bunu sürdürülebilir hale getiren yaklaşım.
-Enjeksiyon, makine ve kalıp bakımı gibi alanlarda uzmanlaşmış bir Teknik Ekip ile çalışmayı öncelik olarak benimseyen yaklaşım.


Operasyonel Performans & Operasyonel Mükemmellik
-Verimli üretim için makine parkına ve otomasyona yatırım
-Yeni verimlilik planı çerçevesinde; tüm süreçlerin ve kapasitenin optimize edilmesi
-KPI (Key Performance Indicator) performansına önem verilmesi ve her kademede KPI ile çalışılması.