KURUMSAL YAKLAŞIM / Taahhütlerimiz ve Sorumluluklarımız

Galsan Yönetim olarak Taahhütlerimiz ve Sorumluklarımız:

Önceliğimiz İnsan
Ürünlerimizi ve üretim süreçlerimizi sürekli geliştirerek, iş güvenliğini, sağlığını ve çalışan memnuniyetini sağlamak
Çevremizi koruyarak ve yasal düzenlemelerle uyum içerisinde doğaya saygılı olmak

Operasyonlarda Performans
Maliyetlerimizi aşağıya çekerek, enerji, ham-madde ve doğal kaynaklarımızı en yüksek verimlilikle kullanmak, atıklarımızı azaltmak, israfları yok etmek ve geri dönüşümü sağlamak
Fabrika sınırları içerisinde tüm üretim faaliyetleri, ürün ve hizmetlerden kaynaklanabilecek riskleri azaltmak
Kalite, teslimat ve maliyet isteklerini karşılayarak müşteri memnuniyeti sağlamak
‘’0’’  hata hedefini benimseyerek üretim süreçlerimizi ve ürünlerimizi sürekli iyileştirmek

Sürdürülebilir Büyüme
Hoshin Kanri yöntemini kullanarak sürekli iyileşmeyi sağlamak
Müşterilerimize sürekli yeni ürünler ve yeni üretim süreçleri sunmak
Günlük ve aylık göstergelerimiz, ürünlerimizin uygunluğunu bütün fonksiyon ve özellikleri dahilinde ölçümlemektedirler
Bölüm Yöneticileri, ’’Entegre Yönetim Sistemi’’ şeklinin tüm çalışanlar tarafından anlaşıldığını ve taahhütlerin uygulandığını takip eder
Kalite Yöneticiliği, bu sistemin şirket içerisinde uygulanması ve sistemin iç/dış denetimlerde uygun bir şekilde devam ettirilmesini sağlamak için temsilci olarak belirlenmiştir

Ali Seyhan
Yönetim Kurulu Başkanı