Çevre ve İsg Politikamız

Galsan üst yönetimi olarak; 

Uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi,

 

Çevreyi korumak için;

Sürdürülebilir kaynak kullanımına özen göstereceğimizi,

İklim değişikliğinin azaltılmasi ve uyumu için sera gazı emisyon azaltılması ve su kaynakyönetim optimizasyonu yapacağımızı,

Yenilenebilir enerji sistemi kullanmayı öncelikli olarak ele alacağımızı,

Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin koruyacağimızı,

Toprak ve suda kirliliğin önlenmesi için karşı önlemleri alacağımızı ve yağmur suyundan yaralanarak su tüketimini azaltacağımızı,

Çevre ve isg performansının arttırılması için sürdürülebilir kaynak yönetim sistemlerini uygulayarak süreçleri ve çalışan memnuniyetini sürekli iyileştireceğimizi,

Ürünlerimizdeki "sıfır hata" hedefimizi; atıklarımızda da kaynağında en aza indirilmesini ve mümkün olduğu kadar geri dönüştürüp yeniden kullanılabilir hale getireceğimizi,

Maliyetlerimizi en düşük seviyede tutarken; enerji, hammadde ve doğal kaynaklarımızı da en yüksek verimlilikle kullanacağımızı,

Tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizi geliştirirken onlara çevre konusunda da bilgilendirme ve uygulama desteği vereceğimizi,

 

İnsan sağlığı ve güvenliği için;

Tüm üretim ve lojistik faaliyetleri ile ürün ve hizmetlerden kaynaklanabilecek riskleri en aza indireceğimizi,

Tüm çalışan personel, tedarikçi ve ziyarete gelen insanların fabrika içerisinde sağlik ve güvenliğini sağlayacağımızı,

ISG ve çevre konusunda tüm çalişanları eğiterek bilinçlendireceğimizi

Tüm süreçlerimizi “sıfır fire” ve “sıfır iş kazası” hedefleri ile yürüteceğimizi,

Teknolojik ve yönetsel yenilikleri daima çalışanlarımızın iş güvenliği ve sağlığı için kullanacağımızı taahhüt ederiz.

 

GALSAN PLASTİK VE KALIP A.Ş.

Cookie Policy

Cookies enable you to use the Galsan website and our services more effectively. For detailed information about cookies, you can visit our Cookie Policy.