Çevre ve İsg Politikamız

Galsan üst yönetimi olarak;

 

* Uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi

* "Sürekli iyileştirme" prensibimizi çevre, isg ve çalışan memnuniyeti konularında da uygulayacağımızı

* Ürünlerimizdeki "sıfır hata" hedefimizi; atıklarımızda da kaynağında en aza indirilmesi ve

   mümkün olduğu kadar geri dönüştürüp yeniden kullanımını yerine getireceğimizi

* Maliyetlerimizi en düşük seviyede tutarken; enerji, hammadde ve doğal kaynaklarımızı da en yüksek verimlilikle kullanacağımızı

* Tüm çalışan personel, tedarikçi ve ziyarete gelen insanların fabrika içerisinde sağlık ve güvenliğini sağlayacağımızı

* Tüm üretim ve lojistik faaliyetleri ile ürün ve hizmetlerden kaynaklanabilecek riskleri en aza indireceğimizi

* Isg ve çevre konusunda tüm çalışanları eğiterek bilinçlendireceğimizi

* Tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizi geliştirirken onlara çevre konusunda da tüm bilgilendirme ve desteği vereceğimizi

* Tüm süreçlerimizi “sıfır fire” ve “sıfır iş kazası” hedefleri ile yürüteceğimiz

* Teknolojik ve yönetsel yenilikleri daima çalışanlarımızın iş güvenliği ve sağlığı için kullanacağımızı

 

Taahhüt ederiz.

 

 

08/02/2021

Ali seyhan

Genel müdür

Cookie Policy

Cookies enable you to use the Galsan website and our services more effectively. For detailed information about cookies, you can visit our Cookie Policy.