Taahhüt ve Sorumluluklarımız

Taahhüt ve Sorumluluklarımız

 
 
Önceliğimiz İnsan
 
Ürünlerimizi ve üretim süreçlerimizi sürekli geliştirerek, iş güvenliğini, sağlığını ve çalışan memnuniyetini sağlamak
Çevremizi koruyarak ve yasal düzenlemelerle uyum içerisinde doğaya saygılı olmak
Operasyonlarda Performans
Maliyetlerimizi aşağıya çekerek, enerji, ham-madde ve doğal kaynaklarımızı en yüksek verimlilikle kullanmak, atıklarımızı azaltmak, israfları yok etmek ve geri dönüşümü sağlamak
Fabrika sınırları içerisinde tüm üretim faaliyetleri, ürün ve hizmetlerden kaynaklanabilecek riskleri azaltmak
Kalite, teslimat ve maliyet isteklerini karşılayarak müşteri memnuniyeti sağlamak
‘’0’’ hata hedefini benimseyerek üretim süreçlerimizi ve ürünlerimizi sürekli iyileştirmek
 
Sürdürülebilir Büyüme
 
Hoshin Kanri yöntemini kullanarak sürekli iyileşmeyi sağlamak
Müşterilerimize sürekli yeni ürünler ve yeni üretim süreçleri sunmak
Günlük ve aylık göstergelerimiz, ürünlerimizin uygunluğunu bütün fonksiyon ve özellikleri dahilinde ölçümlemektedirler
Bölüm Yöneticileri, ’’Entegre Yönetim Sistemi’’ şeklinin tüm çalışanlar tarafından anlaşıldığını ve taahhütlerin uygulandığını takip eder.
Kalite Yöneticiliği, bu sistemin şirket içerisinde uygulanması ve sistemin iç/dış denetimlerde uygun bir şekilde devam ettirilmesini sağlamak için temsilci olarak belirlenmiştir
 
Ali Seyhan
Yönetim Kurulu Başkanı

Cookie Policy

Cookies enable you to use the Galsan website and our services more effectively. For detailed information about cookies, you can visit our Cookie Policy.